INPRIS to think tank prawniczy.

20 lat ruchu klinicznego w Polsce, 15 lat Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, 10 lat Centrum Pro Bono

29 marca 2018. W Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się dziś konferencja z okazji trzech rocznic związanych z ruchem klinicznym.

To ważne, żeby umieć cieszyć się z sukcesów. Już od ponad 20 lat studenci i studentki prawa udzielalają pod opieką opiekunów porad prawnych obywatelom. W wielu krajach regionu 20 lat temu także podjęto trud budowy ruchu klinicznego, jednak po latach, po wycofaniu się zagranicznych darczyńców, okazało się, że wiele klinik zniknęło. W Polsce na każdym wydziale prawa, w uczelniach publicznych i prywatnych kliniki są stałym elementem programu nauczania.  

Przez kliniki przewinęło się ponad 23 tysiące studentów, udzielili oni ponad 150 tysięcy porad w różnych sprawach. 

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) wprowadziła standardy działania poradni, wydała 17 pozycji literatury naukowej i metodologicznej związanej z nauczaniem klinicznym. Od lat ukazuje się periodyk Klinika, w którym piszą i naukowcy i studenci. FUPP promuje działalność pro bono prawników. Prowadzi konkurs o tytuł Prawnika Pro Bono roku. 

Korzystając z pośrednictwa Centrum Pro Bono dziesiątki firm prawniczych, adwokatów i radców prawnych rozwiązuje problemy prawne organizacji obywatelskich. 

Polskie Uniwersyteckie Poradnie Prawne są znakomitą wizytówką Polski. Nasze doświadczenia są studiowane i doceniane na świecie.

Dzisiejsza konferencja dała okazję do wspomnień, podsumowań, reflesji co dalej, wreszcie podziękowań. Dziękowaliśmy darczyńcom, w tym między innymi Fundacji Batorego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Ford Foundation, Open Society Institute, wydawnictwu CH Beck od lat wspierającemu ruch kliniczny. Dziękujemy samorządom adwokatów i radców prawnych, firmom i kancelarion prawniczym, opiekunom klinik i studentom. 

To dla INPRIS także szczególny dzień, ponieważ od początku, 20 lat temu, byliśmy zaangażowani w budowę ruchu klinicznego. Grzegorz Wiaderek jako szef programu prawnego Fundacji Batorego pomagał wspierać kliniki finansowo; Filip Wejman był jednym z twórców kliniki na Uniwersytecie Jagielońskim oraz FUPP, dla której pisał statut i przez wiele lat był członkiem zarządu; Łukasz Bojarski opiekował się w pierwszym roku działania kliniki na UW studentami, którzy udzielali pomocy prawnej w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jest jednym z fundatorów FUPP i od ponad 15 lat przewodniczącym Rady Fundacji, był też pomysłodawcą konkursu o tytuł Prawnika Pro Bono Roku. 

Wszystkim osobom zaangażowanym w ruch kliniczny gratulujemy i dziękujemy.