INPRIS to think tank prawniczy.

Aktualizacja zestawienia zawartości projektu ustawy o SN

21 lipca 2017. Publikujemy zaktualizowane zestawienie zawierające informacje o najważniejszych rozwiązaniach zawartych w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji projektu ustawy (druk nr 1727) przyjęte przez Sejm RP zaznaczono na kolor czerwony.

Z całością zestawienia najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie można zapoznać się tutaj.