INPRIS to think tank prawniczy.

Apel organizacji pozarządowych do posłanek i posłów

17 grudnia 2015. Publikujemy apel wystosowany do posłanek i posłów.

Szanowni Posłowie i Posłanki! Szanowni Państwo!

Trybunał Konstytucyjny jest instytucją, która ma stać na straży praw i
wolności obywateli. Większość spraw, które rozpatruje, dotyczy
codziennego życia Polaków – wysokości kwoty wolnej od podatku,
rekrutacji do szkół i przedszkoli czy wolności zgromadzeń. Proponowane
zmiany uniemożliwią Trybunałowi realizację tej ważnej roli, a co za tym
idzie negatywnie wpłyną na sytuację wszystkich obywateli.

Wejście w życie proponowanych w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym zmian
doprowadzi do paraliżu prac tej instytucji. Projekt zakłada, że w
większości spraw Trybunał wydawać będzie wyroki w pełnym, minimum
13-osobowym składzie. Trybunał rozpatruje co roku po kilkadziesiąt skarg
konstytucyjnych, pytań prawnych oraz wniosków. Obecnie większość z nich
rozpatrywana jest przez składy kilkuosobowe. Wymóg każdorazowego
orzekania w pełnym składzie radykalnie przedłuży termin oczekiwania na
rozstrzygnięcie. Ta zmiana będzie dotyczyła również wszystkich spraw,
które są obecnie w toku.

Kolejna zmiana zawarta w projekcie – wymóg stwierdzania
niekonstytucyjności ustaw większością 2/3 głosów, zamiast zwykłą
większością – doprowadzi do tego, że w najtrudniejszych,
kontrowersyjnych sprawach, wyrok może w ogóle nie zapaść.

Prace nad zmianą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym prowadzone są w
wielkim pośpiechu, który ogranicza możliwość zajęcia stanowiska przez
obywateli, w tym ekspertów i organizacje społeczne.

Pierwsza Poprzednia 1 2 Następna Ostatnia