INPRIS to think tank prawniczy.

Co zawiera prezydencki projekt ustawy o KRS?

5 października 2017. Prezentujemy zestawienie dotyczące najważniejszych zmian przewidzianych w przedstawionym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Zestawienie zawiera najważniejsze zmiany przewidziane w przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Zostały one porównane z obowiązującym stanem prawnym oraz z rozwiązaniami zawartymi w zawetowanej przez Prezydenta RP ustawie z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

Z zestawieniem przygotowanym przez Krzysztofa Riedla zapoznać się można tutaj.

Zachęcamy też do zapoznania się z podobnym zestawieniem dotyczącym projektu ustawy o SN oraz z analizą dotyczącą roli SN w procedurach wyborczych.

Działania INPRIS dotyczące sądownictwa są dofinansowane ze środków Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu