INPRIS to think tank prawniczy.

Co zawiera projekt ustawy o SN

14 lipca 2017. Przygotowaliśmy wstępne zestawienie rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym zgłoszonym przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości 12 lipca 2017.

W zestawieniu ujęto najważniejsze rozwiązania zawarte w projektowanej ustawie wraz z ich odniesieniem do istniejącego stanu prawnego. Wśród nich wskazano m.in. na:

1) przeniesienie wszystkich sędziów SN w stan spoczynku, w wyjątkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości;

2) wygaszenie kadencji Pierwszej Prezes SN i powierzenie jej zadań i kompetencji sędziemu SN wskazanemu przez Ministra Sprawiedliwości;

3) umożliwienie Ministrowi Sprawiedliwości ukształtowania całego pierwszego składu "nowego" Sądu Najwyższego oraz Prezesów SN;

4) przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości znaczącego wpływu na organizację pracy Sądu Najwyższego poprzez powierzenie mu kompetencji do: samodzielnego określenia regulaminu SN oraz określenia całkowitej liczny stanowisk w SN i w poszczególnych izbach;

5) przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości daleko idących kompetencji w odniesieniu do postępowań dyscyplinarnych sędziów SN, w tym: kompetencji do powołania własnego Rzecznika Dyscyplinarnego, wyłączającego udział Rzecznika Dyscyplinarnego SN w danej sprawie, kompetencji do złożenia wiążącego sprzeciwu wobec postanowień Rzecznika Dyscyplinarnego SN o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego toku postępowania;

6) przyznanie Prezesowi SN kierującemu pracą Izby Dyscyplinarnej niezwykle silnej pozycji, wręcz zbliżonej do pozycji Pierwszego Prezesa SN w strukturze SN;

7) możliwość zwolnień pracowników Sądu Najwyższego.

Z pełnym zestawieniem w formie tabeli można zapoznać się tutaj. Będziemy je stopniowo uzupełniać.

Z całością projektu ustawy o SN można zapoznać się tutaj.