INPRIS to think tank prawniczy.

Doroczna gala i nagroda im. Profesora Hołdy

15 grudnia 2017. Laureatami dorocznej nagrody Prof. Adam Strzembosz i Obywatele RP

Dzisiaj odbyła się w Lublinie doroczna gala, podczas której wręczono nagrody im. prof. Zbigniewa Hołdy. W tym roku kapituła przyznała dwie nagrody: indywidualną dla prof. Adama Strzembosza, prezesa Sądu Najwyższego w stanie spoczynku oraz grupową dla ruchu społecznego Obywatele RP. 

Uroczystość odbyła się, co podkreślali zebrani, w smutnym momencie, dzień po ostatecznym uchwaleniu przez Parlament łamiących Konstytucję ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. 

Kandydaturę prof. A.Strzembosza zgłosili Łukasz Bojarski (który wygłosił także podczas uroczystości laudację na cześć Pana Profesora) i Filip Wejman, z INPRIS. Cieszymy się, że Kapituła podzieliła nasze zdanie. 

Uroczystość jest organizowana przez Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy, którego członkami są obecnie wszyscy założyciele INPRIS. 

Zapis video z uroczystości można obejrzeć na profilu Wolne Sądy w portalu Facebook. 

https://www.facebook.com/WolneSady/videos/1743824169258231/ 

Więcej informacji.