INPRIS to think tank prawniczy.

Eksperci, analitycy czy bojownicy o wolność?

5 października 2017. “Czy i jak prawnicze think tanki dostarczają wiedzy rządzącym w Europie Środkowej i Wschodniej” - najnowszy policy paper INPRIS z serii Analizy i Rekomendacje opublikowany. Zapraszamy do lektury.

Dobre zarządzanie publiczne wymaga, aby podejmowane decyzje były przemyślane i oparte na dowodach. Prawnicze think-tanki powinny odgrywać istotną rolę przy stanowieniu prawa, kształtowaniu polityk publicznych i w debacie publicznej. Doświadczenia z sześciu krajów Europy Środkowej i Wschodniej pokazują, że – pomimo różnic pomiędzy poszczególnymi krajami – wyzwania dotyczące relacji think-tanków z rządami są podobne. W analizie przedstawiamy ustalenia, rekomendacje oraz dobre praktyki wypracowane wspólnie przez think-tanki prawnicze współpracujące w ramach projektu. Rekomendacje powinny być rozumiane z uwzględnieniem specyficznej sytuacji każdego z państw regionu (np. rządy „nieliberalnych demokracji” mają skłonność do ignorowania lub atakowania liberalnych think-tanków).

Jeden z dylematów przed jakimi stoją TTP:
Ekspert v. bojownik o wolność

Dla prawniczego think-tanka czym innym jest analiza, ile wynosi optymalna liczba asystentów dla sędziego, a czym innym udział w dyskusji na temat propozycji rządu, żeby wyrzucić z pracy z dnia na dzień wszystkich sędziów Sądu Najwyższego. Obydwa problemy wymagają merytorycznych, obiektywnych analiz. Drugi problem jest tak ważny, a rozwiązanie tak kontrowersyjne, że personel think-tanka czuje zawodowe i moralne zobowiązanie, żeby zrobić coś więcej niż badania – eksperci stają się „bojownikami o wolność”.

Więcej w Analizach i rekomendacjach. Zapraszamy do lektury i komentowania pisząc na adres inpris [at] inpris.pl lub na portalach społecznościowych. Dokument publikujemy w 7 językach:

wersja polska,

wersja angielska,

wersja czeska,

wersja węgierska,

wersja rumuńska,

wersja słowacka,

wersja ukraińska.

Policy Paper powstał w ramach projektu “Legal Think Tanks and Government – Capacity Building” finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt realizowały think-tanki prawnicze z 6 krajów. Partnerami INPRIS były:

League of Human Rights (Czechy),

Eötvös Károly Public Policy Institute (Węgry),

Legal Resources Centre (Mołdawia),

VIA IURIS (Słowacja),

Centre for Policy and Legal Reform (Ukraina).