INPRIS to think tank prawniczy.

Gratulacje dla nowego Zarządu THEMIS

15 stycznia 2018. Stowarzyszenie Sędziów THEMIS wybiera nowy Zarząd i dziękuje Obywatelom. Gratulujemy i liczymy na dalszą współpracę.

INPRIS od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Sędziów THEMIS. Można choćby przypomnieć wspólną konferencję w Sądzie Najwyższym poświęconą uzasadnieniom orzeczeń sądowych, warsztaty dotyczące stosowania przez sądy Karty Praw Podstawowych UE, czy cykl seminariów i publikację nt. stosowania prawa antydyskryminacyjnego i współpracy/interakcji w tym zakresie sądów i innych podmiotów, w tym organizacji obywatelskich. 

Podczas zebrania 13-14 stycznia 2018 r.THEMIS wybrało nowy zarząd i nową Prezeskę. 

Skład nowego Zarządu: 

1. Dominik CZESZKIEWICZ 

2. Beata DONHOFFNER-GRODZICKA 

3. Irena KAMIŃSKA 

4. Aleksandra KIERSNOWSKA-TYLEWICZ 

5. Anna KORWIN-PIOTROWSKA 

6. Beata MORAWIEC - Prezeska

7. Waldemar ŻUREK 

Z pięcioma z siedmiu członków Zarządu mieliśmy w przeszłości okazję współpracować, czy spotykać się przy różnych inicjatywach.

Dziękujemy dotychczasowemu Zarządowi i Prezesce Sędzi Irenie Kamińskiej za dobrą współpracę. Gratulujemy nowemu Zarządowi i nowej Prezesce Sędzi Beacie Morawiec i życzymy rozwoju inicjatyw stowarzyszenia oraz podejmowania skutecznych działań w tych trudnych dla sądownictwa czasach. Liczymy na kontynuację naszej dobrej współpracy.

Podczas spotkania THEMIS podjął ważną uchwałę na temat obecnych wydarzeń dotyczących sądownictwa oraz wskazówek dla sędziów jak się w takiej sytuacji zachować. Co ciekawe jednak, uchwała podjęta przez THEMIS rozpoczyna się od podziękowań dla obywateli, to ważny akcent, dziękujemy!

"Sędziowie Stowarzyszenia Themis wyrażają swój szacunek i podziękowanie wszystkim obywatelom, którzy czynnie bronią przestrzegania Konstytucji RP, a w szczególności jej zasad dotyczących niezależności sądów." 

 

Łukasz Bojarski