INPRIS to think tank prawniczy.

Inkubator INPRIS - czwarte spotkanie

1 marca 2019. Czwarte spotkanie Inkubatora INPRIS za nami!

W poniedziałek 25 lutego odbyło się czwarte już spotkanie Inkubatora INPRIS, podczas którego mieliśmy ogromną przyjemność gościć Panią Profesor Ewę Łętowską! Z Panią Profesor rozmawialiśmy o roli sędziego w społeczeństwie – jaką funkcję pełnią sędziowie; czy w swojej działalności orzeczniczej tylko interpretują, czy też także tworzą prawo; jak powinny wyglądać uzasadnienia orzeczeń sądowych. Temat ten stał się również przyczynkiem do omówienia ogólnych zagadnień, takich jak funkcje prawa, model trójpodziału władzy przyjęty w Konstytucji, czy też dopuszczalność dokonywania tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa. Uczestnicy Inkubatora mieli również możliwość zadania Pani Profesor szeregu pytań, w tym dotyczących tego, jak się kształcić, aby zostać dobrym prawnikiem. Dyskusję moderował ponownie dr Marcin Szwed z HFHR. Jeszcze raz dziękujemy Pani Profesor za to inspirujące spotkanie!

Kolejne spotkanie już za miesiąc!  

Zdjęcia ze spotkań Inkubatora publikowane są na portalu Facebook