INPRIS to think tank prawniczy.

INPRIS monitoruje wydarzenia wokół wymiaru sprawiedliwości

26 września 2016. INPRIS ogłosił realizację projektu obejmującego obserwację wydarzeń i działań legislacyjnych dotyczących sądownictwa i sędziów.

Podczas konferencji „Udział sędziego w debacie publicznej” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia INPRIS ogłosił realizację projektu obejmującego obserwację wydarzeń i działań legislacyjnych dotyczących sądownictwa i sędziów. Do współpracy przy realizacji projektu zaproszone zostały stowarzyszenia sędziowskie oraz organizacje prawnicze. Nasze działania obejmują m.in.: kontynuację monitoringu wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, obserwowanie działań władz publicznych związanych z planowaniem i wdrażaniem zmian w strukturze sądów i pozycji ustrojowej Krajowej Rady Sądownictwa oraz związanych ze statusem sędziów, ich nominowaniem i możliwą weryfikacją, a także obserwowanie realizacji programu współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi. Ważnym elementem naszych działań będzie też dokumentowanie aktów mowy nienawiści wobec sędziów.

 

Projekt jest finansowany z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego.