INPRIS to think tank prawniczy.

INPRIS na Światowym Kongresie Prawa Konstytucyjnego

13 czerwca 2014. W dniach 16-20 czerwca w Oslo odbędzie się Światowy Kongres Prawa Konstytucyjnego. Kongres, będący największym spotkaniem osób zajmujących się prawem konstytucyjnym, jest organizowany co 4 lata przez Światowe Stowarzyszenie Prawa Konstytucyjnego (the International Association of Constitutional Law IACL).

13 czerwca 2014. W dniach 16-20 czerwca w Oslo odbędzie się Światowy Kongres Prawa Konstytucyjnego. Kongres, będący największym spotkaniem osób zajmujących się prawem konstytucyjnym, jest organizowany co 4 lata przez Światowe Stowarzyszenie Prawa Konstytucyjnego (the International Association of Constitutional Law IACL).

Natalia Mileszyk w ramach sesji poświęconej obywatelowi i państwu w cyfrowej erze zaprezentuje swój artykuł pt. „Kiedy prawa podstawowe i e-handel się spotykają – ochrona praw podstawowych a odpowiedzialność pośredników w internecie w Unii Europejskiej”.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem i informacjami dotyczącymi Kongresu.