INPRIS to think tank prawniczy.

INPRIS o uzasadnieniach orzeczeń sądowych – konferencja

14 października 2013. Stu pięćdziesięciu uczestników, 12 prelegentów, burzliwa dyskusja i wiele ważnych wypowiedzi, które padło na forum publicznym (a nie w kuluarach) po raz pierwszy – tak można podsumować konferencję „Uzasadnienia orzeczeń sądowych a efektywność wymiaru sprawiedliwości”.

Natalia Mileszyk

Konferencja odbyła się 8 października 2013 w sali głównej Sądu Najwyższego. Wydarzenie zorganizowały wspólnie INPRIS i Stowarzyszenie Sędziów THEMIS. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski objął konferencję patronatem. Na sali pojawili się zarówno Prezes Izby Karnej prof. Lech K. Paprzycki i Prezes Izby Cywilnej prof. Tadeusz Ereciński, jak i Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński i jego poprzednik - prof. Bohdan Zdziennicki.

Pierwszy panel, dotyczący uzasadnień orzeczeń sądowych z perspektywy sędziowskiej, moderowany był przez Prezes THEMIS, SNSA Irenę Kamińską. Sędziowie zwracali uwagę na kwestię przepisów prawnych i praktyki, która w rzeczywistości nakłada na sędziów więcej obowiązków niż ustawodawca. Dyskutowali o potrzebie zmian i przeciążeniu całego wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowo, uczestnicy wypowiadali się o uzasadnieniach w kontekście oceny sędziów i procedur awansu. Profesor Tadeusz Ereciński podkreślił rolę, jaką odgrywają uzasadnienia dla ujednolicenia orzecznictwa. SSN Katarzyna Gonera pokazała na przykładach konkretnych spraw z zakresu etyki sędziowskiej, jak dużą wrażliwość wobec godności stron musi wykazać polski sędzia, który pisze uzasadnienie.

Panel poświęcony perspektywie społeczeństwa obywatelskiego i uczestników postępowania prowadził Grzegorz Wiaderek. Łukasz Bojarski zwrócił uwagę na różnorodność podmiotów z sektora pozarządowego, które korzystają w swoich pracach z uzasadnień: zarówno organizacje monitorujące wymiar sprawiedliwości, jak i edukacyjne i analityczne. Poruszył również kwestię oceny pracy sędziego oraz jej indywidualizacji. Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, stwierdził, że przede wszystkim pisma sądowe powinny być sporządzone w języku przyjaznym obywatelom, nawet jeśli wyrok ustny jest niezrozumiały. Adw. Filip Wejman i adw. Ewa Don-Siemion przedstawili przykład podejścia do uzasadnień w kulturze anglosaskiej. Profesor Ewa Łętowska w podsumowaniu konferencji podkreśliła między innymi, że nie można w debacie mylić uzasadnienia jako pisma sądowego z procesem uzasadniania i o tych dwóch zagadnieniach należy dyskutować oddzielnie. Profesor Łętowska przedstawiła założenia projektu dotyczącego uzasadnień realizowanego przez PAN.

W konferencji, oprócz ww. osób, wzięli również udział (w kolejności alfabetycznej): SNSA Adam Bącal, SSO Anna Korwin-Piotrowska, prof. Radosław Pawelec i Wojciech Tumidalski.

Konferencja wpisuje się w coraz burzliwszą debatę publiczną na temat komunikacji państwa z obywatelami. Dotyczyła również zastąpienia w niektórych przypadkach uzasadnień pisemnych ustnymi. INRPIS podsumuje wnioski z konferencji, przygotowując policy paper. W materiałach konferencyjnych można znaleźć konspekty niektórych wystąpień wraz załącznikami.

Pobierz:
Program
Materiały

Autorem zdjęć jest Paweł Maranowski.

Za stronę organizacyjną konferencji odpowiadała Natalia Mileszyk.