INPRIS to think tank prawniczy.

Jarosław Wyrembak jedynym kandydatem do TK

23 stycznia 2018. Jedynym kandydatem zgłoszonym na miejsce zmarłego prof. Henryka Ciocha jest dr hab. Jarosław Wyrembak, prof. WSFiZ. Kandydat został zgłoszony przez posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Z drukiem sejmowym nr 2193 zawierającym zgłoszenie można zapoznać się tutaj.

Przedstawiliśmy kandydatowi informacje o Obywatelskim Monitoringu Wyborów Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Poprosiliśmy kandydata o wypełnienie szczegółowego kwestionariusza i przekazanie informacji o sobie. Przekazaliśmy też propozycję zorganizowania wysłuchania obywatelskiego. Czekamy na odpowiedź kandydata. Z kwestionariuszem można zapoznać się tutaj.

Kandydat jest członkiem partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość.

Informacje o kandydacie ze strony Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie można znaleźć tutaj.

Kandydat jest również zatrudniony w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. W dniu 3 stycznia 2017 r. kandydat sporządził opinię prawną w sprawie zachowań grupy posłów w trakcie 33. posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 roku, i następujących po nim – oraz możliwości przywrócenia elementarnego porządku prawnego w sali posiedzeń Sejmu.

Przypominamy, że dr hab. Jarosław Wyrembak, prof. WSFiZ został zgłoszony jako kandydat do TK w związku ze śmiercią prof. Henryka Ciocha. Był on jednym z trzech sędziów, których zostali wybrani do Trybunału Konstytucyjnego na miejsca już obsadzone przez innych sędziów, co zostało potwierdzone w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 r. (sygn. akt K 34/15). W konsekwencji wybór zgłoszonego obecnie kandydata do TK również będzie dotyczył stanowiska już obsadzonego przez innego sędziego, od którego nie zostało dotychczas odebrane ślubowanie przez Prezydenta RP.