INPRIS to think tank prawniczy.

Jeszcze dziś poznamy kandydata KRS na Prokuratora Generalnego

6 października 2015. Zakończyło się właśnie publiczne wysłuchanie kandydatów na Prokuratora Generalnego, spośród których Krajowa Rada Sądownictwa rekomenduje Prezydentowi RP jednego kandydata na to stanowisko.

Obecni byli wszyscy czterej prokuratorzy, którzy wystartowali w konkursie prowadzonym przez KRS (Robert Hernand, Krzysztod Karsznicki, Dariusz Korneluk, Krzysztof Wójcik). Zaprezentowali swoją wizję prokuratury, a także odpowiedzieli na pytania członków KRS.
Szeroko omawianym przez kandydatów zagadnieniem była niezależność prokuratury na gruncie Konstytucji RP.
O godz. 15 rozpocznie się zamknięta dla publiczności część posiedzenia KRS, podczas której wyłoniony zostanie kandydat. W godzinach wieczornych kandydatura przedstawiona zostanie Prezydentowi RP.
Następnie wybór KRS pozna opinia publiczna.

Działania INPRIS odbywają się w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.