INPRIS to think tank prawniczy.

Karta Praw Podstawowych UE w czasach kryzysu konstytucyjnego

15-16 czerwca 2018. Odbyły się kolejne seminaria dla sędziów nt. Karty Praw Podstawowych UE i zadawania pytań prejudycjalnych do TSUE. Tym razem we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów THEMIS zorganizowaliśmy dwa seminaria w Paszkówce, pod Krakowem.

Seminaria prowadzimy w formule warsztatów. Po wprowadzeniu do Karty Praw Podstawowych oraz możliwości jej stosowania, sędziowie pracują nad specjalnie przygotowanymi kazusami.

Z treścią Karty i jej stosowaniem łączymy zagadnienie zadawania Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych. Na podstawie przygotowanych kazusów sędziowie decydują, czy w sprawie ma zastosowanie Karta, czy sąd powinien skierować pytanie prejudycjalne oraz jakiej treści. 

Sędziowie szczerze przyznają, że problematyka prawa unijnego, Karty Praw Podstawowych oraz pytań prejudycjalnych jest dla nich ciągle nowa i nie mają odnośnych doświadczeń w stosowaniu KPP. Podkreślają potrzebę szkoleń w tym zakresie. 

W seminarium wzięli udział sędziowie sądów rejonowych, okręgowych oraz administracyjnych z okręgu krakowskiego ale i innych miejsc (Katowice, Łódź, Opole, Warszawa). 

Seminaria odbywają się w ramach międzynarodowego projektu "Judging the Charter" współfinansowanego przez Unię Europejską i Fundację im. Stefana Batorego.