INPRIS to think tank prawniczy.

Koncepcja pojęć zastanych w orzecznictwie TK

11 grudnia 2015. Polecamy artykuł współpracownika INPRIS - Krzysztofa Riedl'a pt. "Koncepcja pojęć zastanych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego", który ukazał się w ostatnim numerze "Przeglądu Sejmowego" (nr 5/2015).

Artykuł dostępny jest tutaj:

http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/9F395ADA66391970C1257F0600400A62/%24File/ps130.pdf