INPRIS to think tank prawniczy.

Łukasz Bojarski o przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz o kształtowaniu wrażliwości na problematykę antydyskryminacyjną wśród sędziów

14 stycznia 2016. Łukasz Bojarski, prezes INPRIS, w swoim najnowszym felietonie opublikowanym na łamach Prawnika, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej, pisze o konieczności zmiany przepisów, która rozszerzy ochronę przed dyskryminacją oraz o działaniach w ramach projektu "Wspólnie przeciw dyskryminacji" realizowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Themis we współpracy z INPRiS-em.

Poniżej zamieszczamy fragmenty felietonu. Całość tekstu dostępna jest na stronie:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/917182,nieznana-przyszlosc-rownosci-dyskryminacja-ochrona.html

„ […] uchwalona po latach ustawa (która obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.), nosi jedyną w swoim rodzaju nazwę: ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Nie stać nas zatem było na uchwalenie ustawy o równym traktowaniu (taką nazwę nosiły niektóre projekty) i nawet w nazwie ustawy podkreślamy, że ograniczamy się do niezbędnego minimum – tylko tyle, ile musimy, by implementować dyrektywy unijne.”

„Z analiz, badań i informacji statystycznych (publikowanych przez RPO, pełnomocnika rządu ds. równego traktowania, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz organizacje obywatelskie) wynika, że ustawa z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania nie działa tak, jak planowano. Między innymi do sądów nie są wnoszone powództwa o odszkodowanie na podstawie tej ustawy i w specjalnie stworzonym trybie (nadal są wnoszone na podstawie przepisów kodeksu pracy i kodeksu cywilnego, zwłaszcza w zakresie ochrony dóbr osobistych). Problematyka przeciwdziałania dyskryminacji z powodów innych niż płeć i niepełnosprawność oraz dyskryminacji poza sferą stosunków pracy jest wciąż stosunkowo młoda.”

„ […] trudno obecnie liczyć na zmiany ustawy rozszerzające ochronę przed dyskryminacją (takie projekty opracowano). Nieznane są szczegółowo przyszłe losy biura i urzędu pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania (czy społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania). Rzecznik praw obywatelskich jako organ do spraw równości może się liczyć z podważaniem swojej misji. Tym większego znaczenia nabiera rola sądów stosujących obowiązujące prawo. I kształtowania wrażliwości na problematykę dyskryminacji wśród sędziów.”

Publikacja jest częścią projektu "Wspólnie przeciw dyskryminacji" realizowanego od listopada 2014 r. przez Stowarzyszenie Sędziów Themis we współpracy z INPRiS-em. Jednym z celów projektu jest wypracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących problematyki antydyskryminacyjnej oraz opisu „dobrej praktyki” spotkań przedstawicieli sądów i organizacji obywatelskich. Podsumowująca projekt publikacja „Wspólnie przeciw dyskryminacji” jest obecnie w procesie wydawniczym i będzie niedługo dostępna (także w wersji elektronicznej).

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.