INPRIS to think tank prawniczy.

Łukasz Bojarski o zagrożeniach dla Krajowej Rady Sądownictwa

19 kwietnia 2017. Na łamach Gazety Prawnej ukazał się artykuł Łukasza Bojarskiego (Prezesa INPRIS) dotyczący skutków procedowanej w parlamencie ustawy zmieniającej zasady funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa.

Autor wskazuje na zagrożenia dla Krajowej Rady Sądownictwa i dla całego systemu sądownictwa w Polsce wynikające z proponowanych rozwiązań zmierzających do upolitycznienia Rady. Projekt zakłada m.in. wygaszenie kadencji 15 sędziów-członków KRS wybranych przez sędziów, wybranie w ich miejsce 15 nowych sędziów przez Sejm (poprzednio wybierali sami sędziowie) oraz zmianę procedury wybierania przez KRS kandydatów na sędziów. Po zmianie Rada ma zostać podzielona na dwa zgromadzenia. Pierwsze, 10-osobowe, to sześciu posłów i senatorów, minister sprawiedliwości, osoba powołana przez prezydenta oraz prezesi SN i NSA. Drugie to 15 sędziów wybranych przez Sejm. By rekomendować prezydentowi kandydata na sędziego, muszą osobno zagłosować oba zgromadzenia. Obecnie decyzje co do nominacji sędziowskich podejmuje Rada w całości, przy czym większość mają w niej sędziowie.

Z artykułem Łukasza Bojarskiego można zapoznać się na portalu prawo.gazetaprawna.pl (całość za opłatą, fragment bez opłat).

Projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i krytyczne opinie do niego można znaleźć w naszych poprzednich wiadomościach