INPRIS to think tank prawniczy.

Międzynarodowe spotkanie sędziów - opowiadamy o sytuacji w Polsce

23 marca 2018. W Pradze, w siedzibie CEELI Institute (piękna willa Grebovka) odbywa się trzydniowe spotkanie sędziów z wielu krajów. Opowiadamy o tym co dzieje się w Polsce.

W ramach projektu “Central & East European Judicial Exchange Network Roundtable: Preventing Corruption in the Judiciary” w Pradze spotkali się sędziowie z wielu krajów (jest też kilka osób z organizacji obywatelskich), jak Bułgaria, Litwa, Czechy, Kazachstan, Ukraina, Macedonia, Mołdawia, Gruzja, Albania, Węgry, Słowenia, Polska, Serbia, USA, Bośnia Hercegowina, Chorwacja, Rumunia.

Spotkanie ma charakter roboczy, po wstępnych wystąpieniach panelistów wszyscy uczestnicy biorą udział w dyskusji na szereg ciekawych tematów.

Sędzia Sławomir Pałka, do niedawna członek Krajowej Rady Sądownictwa, przedstawił informację o Polsce w ramach sesji poświęconej mierzeniu się przez sądownictwo z naciskami zewnętrznymi (Facing external pressures), mówił obszernie o ataku na niezależność sądów i instytucje w Polsce.

Łukasz Bojarski, prezes INPRISu, wystąpił podczas sesji poświęconej zasadom “otwartego sądu” i interakcjom z różnymi zainteresowanymi stronami (Principles of Open Judiciary - interaction with different stakeholders). Poruszył dwa główne tematy. Mówił o znaczeniu transparencji (przejrzystości, jawności) we wszelkich działaniach sądów - dostęp do budynku sądu i sali rozpraw, jawność i dostępność orzeczeń sądów, jawność i dostępność informacji o administracji, finansach, zarządzaniu sądownictwem, w tym m.in. powoływanie sędziów.

Łukasz Bojarski przedstawił także swoją opinię nt. działań polskiego rządu i sytuacji w wymiarze sprawiedliwości oraz o działaniach podejmowanych przez polskie organizacje obywatelskie w obronie sądownictwa. Uczestnicy byli zaskoczeni rozwojem sytuacji w Polsce, o czym wiedzieli ale nie znali szczegółów, duże wrażenie na uczestnikach zrobiło zdjęcie Sądu Najwyższego z lipca 2017 r. otoczonego przez tysiące osób ze świecami, na którym widniał wyświetlany przez protestujących napis “To jest nasz sąd”.

Konferencja jest ciekawa i wielowątkowa. Sesje, które wzbudziły jak dotąd najbardziej gorące dyskusje to sesja poświęcona składaniu przez sędziów oświadczeń majątkowych oraz sesja poświęcona korzystaniu przez sądy i indywidualnych sędziów z mediów społecznościowych.

Tutaj można obejrzeć willę Grebovka i poznać CEELI Institute