INPRIS to think tank prawniczy.

Monitorujemy wybory Prokuratora Generalnego

23 lipca 2015. W ubiegły piątek upłynął termin zgłaszania do Krajowej Rady Sądownictwa kandydatur na Prokuratora Generalnego. Nazwiska kandydatów poznamy w przyszłym tygodniu.

Osoby wskazane przez Krajową Radę Sądownictwa nie będą jedynymi ubiegającymi się o stanowisko Prokuratora Generalnego.

Kandydatów przedstawi również Krajowa Rada Prokuratury, która przyjmuje zgłoszenia do 11 września br.

Ostatecznie Prokuratora Generalnego powoła Prezydent.

Zgodnie z dotychczasową praktyką będziemy przyglądać się procedurze wyborów.

Działania INPRIS odbywają się w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.