INPRIS to think tank prawniczy.

OMX TK: Materiały w sprawie spółek

7 czerwca 2017. W uzupełnieniu profilu kandydata do Trybunału Konstytucyjnego mec. A. Zielonackiego podajemy źródła dokumentujące informacje nt. spółek:

A. ZIELONACKI KARP & PARTNERS, LAW & MANAGEMENT LIMITED

1. W angielskim rejestrze handlowym, pod numerem 6066677, była wpisana spółka ZIELONACKI KARP & PARTNERS, LAW & MANAGEMENT LIMITED.

spis dokumentów spółki


2. Spółka była "uśpiona" (dormant)
link


3. Spółka została założona 24 stycznia 2007.
link


4. Spółka została rozwiązana 23 kwietnia 2013.
link


5. Mec. Andrzej Zielonacki piastował w spółce stanowisko dyrektora (director).
link


6. Mec. Andrzej Zielonacki był udziałowcem (shareholder) w spółce.
link


7. Spółka była typem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Company type: Private company limited by shares)
link


8. Ogłoszenie: pomoc w realizacji kontraktów budowlanych w krajach UE
link, wydruk


9. Ogłoszenie: kupno, sprzedaż, dzierżawa, leasing przedsiębiorstw
link, wydruk

 

B. “DR. NEUHAUS & WSPÓLNICY - BROKERZY” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacja z KRS