INPRIS to think tank prawniczy.

Ostatnie merytoryczne spotkanie Inkubatora INPRIS

24 czerwca 2019. Relacja z ostatniego merytorycznego spotkania Inkubatora INPRIS.

W sobotę 25 maja odbyło się ostatnie merytoryczne spotkanie Inkubatora INPRIS! Naszym gościem był sędzia Jarosław Gwizdak, z którym rozmawialiśmy o bolączkach wymiaru sprawiedliwości, możliwych rozwiązanych, a także doświadczeniu Pana Sędziego zarówno w zakresie praktyki orzeczniczej, jak i kierowanie sądem. Podczas spotkania nasz Gość opowiedział nam również o motywach swojej decyzji o odejściu z zawodu sędziego i o swoich planach na przyszłość!

Dziękujemy za bardzo interesujące i motywujące spotkanie! 

Zdjęcia ze spotkań Inkubatora publikowane są na portalu Facebook.

W trakcie wakacji będą trwały ostatnie prace nad przygotowywanym projektem edukacyjno-społecznym, a już w po nich zaprezentujemy efekty całego programu!

Inkubator INPRIS powstał dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, Program ‘Demokracja w działaniu’.