INPRIS to think tank prawniczy.

Oświadczenie Koalicji INPRIS, HFPC i Sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Prawników

8 grudnia 2015. Publikujemy oświadczenie Koalicji realizującej projekt OMX.

Warszawa, 8 grudnia 2015

 

OŚWIADCZENIE KOALICJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH

 

Obywatelski Monitoring Wyborów Sędziów TK

 

 

INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Prawników z niepokojem obserwują przypadki jawnego ignorowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 3 grudnia 2015 r.

Wyrok w dalszym ciągu nie został opublikowany w  Dzienniku Ustaw przez Rządowe Centrum Legislacji. Wzywamy do natychmiastowego usunięcia powstałego w ten sposób naruszenia prawa.

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i organy władzy publicznej są zobowiązane do ich wykonania. Odmienna praktyka stanowi zaprzeczenie zasady demokratycznego państwa prawa, którego organy działają
w granicach i na podstawie prawa. Stanowi naruszenie Konstytucji, której przestrzeganie jest filarem ślubowań składanych przed objęciem urzędu publicznego.

Opinie jakoby wyrok miał walor „historyczny” nie mają oparcia w obowiązującym prawie ani sentencji orzeczenia. Obecnie koniecznym jest odebranie przez Prezydenta RP ślubowania od trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w październiku 2015 r. Zgodność z Konstytucją podstawy prawnej tego wyboru została ostatecznie potwierdzona 3 grudnia 2015 r. przez jedyny uprawniony do tego organ – Trybunał Konstytucyjny. Zwłoka w wykonaniu tego orzeczenia przez Prezydenta RP stanowi poważny delikt konstytucyjny.

Jedynie wykonanie wyroku TK z 3 grudnia 2015 r. gwarantuje, że Trybunał będzie składał się z osób wybranych zgodnie z ustawą i Konstytucją. Prawidłowy skład Trybunału jest niezbędny dla poczucia praworządności, jak również skuteczności orzeczeń Trybunału. Warunkuje on uznawanie tych orzeczeń przez sądy powszechne oraz na arenie międzynarodowej. Dlatego też, jak wskazał Sekretarz Generalny Rady Europy, „wyrok Trybunału powinien być w tej chwili w pełni wykonany, we wszystkich szczegółach”.

Z całą stanowczością stwierdzamy, iż dalece nieodpowiedzialne są działania zmierzające do deprecjonowania Trybunału Konstytucyjnego, które mogą godzić w jego dorobek orzeczniczy wyznaczający standard ochrony praw
i wolności obywateli i obywatelek.

 

 

Z wyrazami szacunku, w imieniu Koalicji


Łukasz Bojarski, INPRIS

Zbigniew Lasocik, Sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Prawników

Danuta Przywara, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 

 

Działania INPRIS odbywają się w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.,75,prezydent-odebral-slubowanie-od-sedziow-tk.html