INPRIS to think tank prawniczy.

Oświadczenie koalicji monitorującej wybory Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie wycofania poparcia dla kandydata

27 stycznia 2015. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Panoptykon oraz INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa pragną wyrazić zaniepokojenie w związku z przebiegiem wyborów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Od grudnia 2014 r. w ramach koalicji organizacji pozarządowych prowadzimy monitoring wyborów na to stanowisko. 9 stycznia 2015 r. Kancelaria Sejmu RP potwierdziła, że  w wyborach zgłoszono tylko jednego kandydata. Był nim r.pr. Mirosław Wróblewski, którego kandydaturę przedstawił Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej.

Organizacje pozarządowe prowadzące monitoring uzyskały od kandydata odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczącym jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz potencjalnego konfliktu interesów. 29 stycznia miała się odbyć otwarta dla obywateli debata z kandydatem.

26 stycznia, z doniesień medialnych oraz oświadczenia samego kandydata, dowiedzieliśmy się, że Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej wycofał swoje poparcie dla Mirosława Wróblewskiego. Władze Platformy Obywatelskiej w żaden sposób nie uzasadniły swojej decyzji.

Koalicja organizacji monitorujących przebieg wyborów GIODO wyraża swoje zaniepokojenie brakiem przejrzystości w procesie wyłaniania kandydata na to stanowisko. Wycofanie – bez podania przyczyny – poparcia dla osoby spełniającej wszystkie formalne  i merytoryczne kryteria (przewidziane ustawą), może wskazywać na niepoważne podejście lub nieprzygotowanie do ważnego procesu decyzyjnego, który ma wpływ na prawa i wolności obywatelskie. Nasze zaniepokojenie potęguje fakt, że poparcie wycofano jeszcze przed wysłuchaniem publicznym oraz jakąkolwiek dyskusją w Sejmie.

Oczekujemy potraktowania wyborów na stanowisko GIODO z pełną powagą
i odpowiedzialnością, szczególnie w momencie, gdy na szczeblu Unii Europejskiej prowadzone są prace dotyczące reformy przepisów o ochronie danych osobowych. Przedłużający się okres wakatu na stanowisku GIODO w negatywny sposób odbija się na funkcjonowaniu tego organu, który ma kluczowe znaczenie dla ochrony praw i wolności obywatelskich. Rola organu ochrony danych osobowych w przestrzeganiu praw podstawowych obywateli oraz znaczenie gwarancji jego niezależności zostały podkreślone m.in. w niedawnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Komisja p. Węgrom (C-288/12).

Wyrażamy nadzieję, że Marszałek Sejmu lub grupa co najmniej 35 posłów, którzy są uprawnieni do zgłaszania kandydatur na stanowisko GIODO jak najszybciej przedstawi nowych kandydatów posiadających odpowiednie kwalifikacje do objęcia tej funkcji. Uważamy ponadto, że standardem w demokratycznym państwie prawa powinno być uzasadnianie decyzji podejmowanych w trakcie wyborów na tak ważne stanowisko jak GIODO.

Niestety, w związku z zaistniałą sytuacją jesteśmy zmuszeni odwołać otwarte spotkanie z r.pr. Mirosławem Wróblewskim, które zaplanowane było na 29 stycznia.

Oświadczenie do pobrania.