INPRIS to think tank prawniczy.

Oświadczenie w sprawie wyników konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017

9 maja 2017. W związku z informacjami dotyczącymi wyników konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) w 2017 roku w odniesieniu do INPRIS przedstawiamy informacje i komentarz.

Misją Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS jest podnoszenie jakości prawa i standardów rządzenia w nowoczesnym społeczeństwie.

W konkursie FIO 2017 INPRIS złożył wniosek o dofinansowanie projektu “Akademia legislacyjna dla organizacji pozarządowych”.

Z ogłoszonych 21 kwietnia 2017 wyników konkursu FIO wynika, że INPRIS nie otrzymał dofinansowania jako jeden z trzech spośród prawie tysiąca wnioskodawców, z powodu „negatywnej oceny strategicznej ministra” [link]. Nie znamy okoliczności skierowania naszego wniosku do oceny strategicznej ministra ani podstaw prawnych podjętej decyzji.

INPRIS otrzymał dotację z FIO tylko raz - w 2013 roku. Dzięki dotacji zrealizowaliśmy wartościowy i wysoko oceniany przez uczestników projekt dotyczący udziału organizacji społecznych w procesie legislacyjnym. INPRIS nie mogą zatem dotyczyć słowa Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wywiadzie radiowym 26 kwietnia 2017, że wyłączenie części organizacji z finansowania wynikało z faktu, iż były finansowane przez osiem ostatnich lat, a finansowanie organizacji nie jest dożywotnie [link].

W poprzednich latach organizacje pozarządowe zrealizowały z środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wiele cennych przedsięwzięć, ważnych dla obywateli. Wszystkim organizacjom, które uzyskały w tym roku wysokie oceny i dofinansowanie projektów gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zamierzonych działań.