INPRIS to think tank prawniczy.

Piąte spotkanie Inkubatora INPRIS

14 marca 2019. Relacja z piątego spotkania Inkubatora INPRIS.

W ramach kolejnego spotkania Inkubatora INPRIS, które odbyło się 11 marca br., mieliśmy przyjemność gościć Pana Profesora Marcina Matczaka. Pan Profesor opowiedział nam o możliwych sposobach wyjścia z kryzysu konstytucyjnego w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego, a także o podstawowych zagrożeniach rządów prawa. Następnie podczas bardzo aktywnej dyskusji poruszyliśmy wspólnie zagadnienia edukacji obywatelskiej w sferze wartości konstytucyjnych, poddaliśmy diagnozie protesty społeczne w obronie sądów z lipca 2017 r., a także obowiązujący system nauczania w sferze nauki o państwie.

Bardzo dziękujemy Panu Profesorowi za niezwykle ciekawe spotkanie!

W kolejnym miesiącu wraz z uczestnikami Inkubatora INPRIS i zaproszonymi gośćmi podczas dwudniowej sesji warsztatowej będziemy intensywnie pracować nad przygotowywanym projektem edukacyjnym! Stay tuned!

Zdjęcia ze spotkań Inkubatora publikowane są na portalu Facebook