INPRIS to think tank prawniczy.

Piszemy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej

4 listopada 2017. Eksperci INPRIS biorą udział w debacie publicznej związanej z propozycjami zawartymi w projekcie nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej przygotowanej przez Kancelarię Prezydenta RP.

Na portalu ngo.pl ukazał się komentarz Grzegorza Wiaderka dotyczący zarzutów stawianych w mediach organizacjom pozarządowym uczestniczącym w systemie poradnictwa. Zwraca on uwagę na ryzyko wyłączenia organizacji z systemu poradnictwa oraz na potrzebę rzetelnego zbadania jakości działania wszystkich usługodawców i wyciągania ewentualnych wniosków dopiero na podstawie wiarygodnych i kompleksowych analiz. Zwraca też uwagę m.in. na problemy wynikające z wynagradzania usługodawców za godziny dyżuru, a nie za konkretne usługi poradnicze.

Polecamy również uwadze opinię dr Jana Winczorka, członka Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Edukacji Prawnej Społeczeństwa przy MS, który w artykule dla portalu OKO.press analizuje niektóre założenia projektu nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Z analizą można zapoznać się tutaj.

Z całością projektu nowelizacji ustawy oraz jej uzasadnieniem można zapoznać się tutaj.

INPRIS obserwuje funkcjonowanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i prace nad jego zmianami dzięki środkom otrzymanym od Fundacji Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu.