INPRIS to think tank prawniczy.

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych o Krajowej Radzie Sądownictwa

7 kwietnia 2017. Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych przyjęło 5 kwietnia 2017 r. stanowisko popierające projekt zmian w ustawie o KRS autorstwa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Zdaniem Porozumienia przedstawiony projekt urzeczywistnia zasady samorządności sędziowskiej poprzez wprowadzenie nowego, w pełni demokratycznego modelu wyłaniania przedstawicieli sędziów do konstytucyjnego organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Projekt ustawy poprzez kompleksową regulację trybu wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa zwiększa transparentność dokonywanych wyborów oraz zapewnia udział w nich przedstawicielom społeczeństwa (w tym samorządów zawodowych).

Z stanowiskiem Porozumienia można zapoznać się tutaj.

Z projektem zmian w ustawie o KRS autorstwa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” można zapoznać się tutaj. Zachęcamy też zapoznać się uzasadnieniem do projektu.

INPRIS jest członkiem Porozumienia.