INPRIS to think tank prawniczy.

Projekt ustawy dotyczący Krajowej Rady Sądownictwa sprzeczny z Konstytucją RP

31 stycznia 2017. Opublikowane zostały jednoznacznie krytyczne opinie m.in. Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, wskazujące na liczne uchybienia konstytucyjne i merytoryczne.

Mimo wyjątkowo krótkiego i sprzecznego z Regulaminem Rady Ministrów terminu (4 dni robocze) na analizę i odniesienie się do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i niektórych innych ustaw przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości opracowane zostały opinie wskazujące na niekonstytucyjność i istotne wady merytoryczne zaproponowanych w projekcie ustawy rozwiązań.

 

Poniżej publikujemy niektóre z opinii:

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa

Opinia Sądu Najwyższego

Uchwała nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych z dnia 30 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z 30 stycznia 2017 r.

Opinia Rady Wykonawczej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) na temat projektów ustaw przedstawionych przez rząd polski