INPRIS to think tank prawniczy.

Projekt ustawy o KRS przyjęty przez rząd

8 marca 2017. Rada Ministrów przyjęła 7 marca 2017 r. projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczący Krajowej Rady Sądownictwa. Projekt nie uwzględnia istotnych zastrzeżeń konstytucyjnych zgłaszanych w toku konsultacji projektu ustawy.

 

 

Z projektem przyjętym w dniu 7 marca 2017 r. przez rząd można zapoznać się tutaj.

 

W projekcie nie uwzględnia się najważniejszych zastrzeżeń co do konstytucyjności projektowych przepisów dotyczących m.in.: wygaszenia kadencji sędziów-członków KRS, wyboru sędziów członków KRS przez Sejm (a nie przez sędziów), utworzenia dwóch zgromadzeń KRS, w tym jednego z decydującym głosem polityków.

 

Do wczoraj nie były opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji opinie zgłoszone w toku konsultacji zawierające zasadniczą krytykę proponowanych rozwiązań. Z kluczowymi opiniami można zapoznać się w informacji opublikowanej przez INPRIS z dnia 31 stycznia 2017 r.

 

W dniu 7 marca 2017 r. Krajowa Rada Sądownictwa wydała opinię, w której wskazała na liczne i ważne uchybienia i wady konstytucyjne projektu. Wskazała m.in., że „charakter rozwiązań naruszających Konstytucję RP zawartych w opiniowanym projekcie ustawy oznacza, że uchwalenie tego projektu w obecnym kształcie będzie równoznaczne ze zmianą ustroju państwa.”  Zachęcamy do zapoznania się z całością stanowiska KRS.