INPRIS to think tank prawniczy.

Projekt ważnych zmian w ustroju sądów wniesiony do Sejmu

12 kwietnia 2017. Na stronie Sejmu pojawił się projekt ustawy zawierający istotne zmiany dotyczące przede wszystkim sądów powszechnych. Jest to projekt poselski, nie był zatem poddany konsultacjom publicznym. Zawarte w nim zmiany były zapowiadane przez rząd od kilku miesięcy.

Proponowane przepisy znajdą zastosowanie do sędziów: sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, sądów wojskowych, a także prokuratorów. Dotyczą m.in.:

 

1) zwiększenia wpływu Ministra Sprawiedliwości na powoływanie prezesów oraz wiceprezesów sądów;

 

2) wprowadzenia nowych narzędzi nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad działalnością administracyjną sądów;

 

3) składania i publikowania oświadczeń majątkowych sędziów;

 

4) wprowadzenia możliwości delegacji sędziego także do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezydenta RP;

 

5) zmiany przesłanek uprawniających do powołania na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego;

 

6) zmiany modelu wizytacji w wydziałach sądów powszechnych;

 

7) zmiany systemu oceny pracy i planowania rozwoju zawodowego sędziego;

 

8) ustalenia, iż sędziowie przechodzą w stan spoczynku w wieli 65 lat:

 

9) utworzenia nowego funduszu celowego „Fundusz Sprawiedliwości” (z połączenia Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej).

 

Projektowane zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2017 r.

 

Z całością projektu można zapoznać się tutaj.