INPRIS to think tank prawniczy.

Przedstawiciele NGO o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej

7 marca 2017. Pozarządowi członkowie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Edukacji Prawnej przy Ministrze Sprawiedliwości: dr Filip Czernicki oraz dr Jan Winczorek (ekspert INPRIS) przygotowali stanowisko w sprawie podsumowania roku funkcjonowania i koniecznych zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

W stanowisku eksperci dr Filip Czernicki i dr Jan Winczorek (ekspert INPRIS) wskazują na potrzebę: rozszerzenia zakresu podmiotowego i przedmiotowego obowiązującego systemu, zwiększenia katalogu podmiotów udzielających porad oraz oferowanych usług, badania jakości udzielanych porad oraz korekty zasad finansowania. Z całością stanowiska można zapoznać się tutaj.

Zachęcamy też do zapoznania się z szerszym opracowaniem INPRIS „Poradnictwo prawne i obywatelskie – system, koszty, innowacje”.