INPRIS to think tank prawniczy.

Stanowisko oraz apel Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych

9 grudnia 2015. Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych (przy którym działa Forum Obywatelskie, do którego należy INPRIS) wyraziło sprzeciw i zaniepokojenie w związku z "powtarzającymi się działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej podważającymi pozycję ustrojową Trybunału Konstytucyjnego."

Stanowisko dostępne jest tutaj.

Porozumienie wystosowało również apel do Prezydenta RP odnoszący się do aktualnej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego, w którym apelowano m.in. o wstrzymanie się z odebraniem ślubowania od wszystkich wybranych sędziów do momentu wydania orzeczeń przez TK w sprawach K 34/15 oraz K 35/15.

Działania INPRIS odbywają się w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.,75,prezydent-odebral-slubowanie-od-sedziow-tk.html