INPRIS to think tank prawniczy.

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego w sprawie zmian w ustroju sądów

4 lipca 2017 r. Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego przygotował stanowisko w sprawie planowanych zmian w ustawie – prawo o ustroju sądów powszechnych. Eksperci krytycznie oceniają większość z planowanych zmian.

W przedstawionym stanowisku eksperci Fundacji Batorego w szczególności zwracają uwagę na rzeczywisty cel ustawy, czyli podporządkowanie sądów władzy wykonawczej i osiągnięcie „efektu mrożącego” w stosunku do sędziów. Wskazują na niekonstytucyjne i nieuzasadnione ich zdaniem rozwiązania oraz dążenie do osłabiania niezależności władzy sądowniczej w Polsce.

Z całością stanowiska można zapoznać się tutaj.

Zespół Ekspertów Prawnych działający od 2016 r. przy Fundacji im. Stefana Batorego zajmuje się oceną przygotowywanych przez rząd i parlament zmian prawnych dotyczących ustroju państwa oraz miejsca instytucji publicznych i obywatelskich w systemie prawa. Członkowie Zespołu prowadzą monitoring projektów aktów prawnych, analizując je przede wszystkim pod kątem zgodności wprowadzanych rozwiązań z Konstytucją RP, normami międzynarodowymi i demokratycznymi standardami państwa prawa. Oceniają też stopień ingerencji przepisów w prawa człowieka i obywatela oraz kierunek zmian ustrojowych, jaki wytycza stanowione prawo. Więcej informacji o działaniach Zespołu Ekspertów Prawnych można znaleźć na stronie internetowej Fundacji im. Stefana Batorego. Członkiem Zespołu jest Łukasz Bojarski (Prezes INPRIS).