INPRIS to think tank prawniczy.

Trzecie spotkanie Inkubatora INPRIS

31 stycznia 2019. Inkubator INPRIS się rozpędza!

W poniedziałek 28 stycznia 2019 r. mieliśmy wielką przyjemność gościć w ramach Inkubatora INPRIS Rzecznika Praw Obywatelskich dra Adama Bodnara! Z Panem Rzecznikiem rozmawialiśmy o przeszkodach, jakie mogą napotykać osoby należące do różnego rodzaju mniejszości przy realizacji prawa do sądu, ich przyczynach (nie tylko wadliwe prawo, ale i niewłaściwe postawy ze strony sędziów czy prokuratorów) oraz możliwych sposobach ich zwalczania zarówno przez organy państwa, jak i organizacje pozarządowe (np. kampanie społeczne, konferencje, litygacja strategiczna, wykorzystanie nowoczesnych technologii). Pan Rzecznik nawiązał także do opracowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka podręcznika dla sędziów i prokuratorów na temat równego traktowania uczestników postępowania (link). Dyskusję moderował dr Marcin Szwed z HFHR. Spotkanie było niezwykle ciekawe i inspirujące, a ze względu na liczne pytania i miłą atmosferę znacząco się przedłużyło!

Kolejne spotkanie już za miesiąc!  

Zdjęcia ze spotkań Inkubatora publikowane są na portalu Facebook