INPRIS to think tank prawniczy.

Wspólnie przeciw dyskryminacji- zapraszamy do zapoznania się z publikacją

28 lutego 2016. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Wspólnie przeciw dyskryminacji. Sędziowie i organizacje obywatelskie na rzecz równego traktowania".

Publikacja jest częścią projektu "Wspólnie przeciw dyskryminacji" realizowanego od listopada 2014 r. do lutego 2016 r. przez Stowarzyszenie Sędziów Themis we współpracy z INPRiS-em. Jednym z celów projektu jest wypracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących problematyki antydyskryminacyjnej oraz opisu „dobrej praktyki” spotkań przedstawicieli sądów i organizacji obywatelskich.

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.