INPRIS to think tank prawniczy.

Wspólnie z innymi organizacjami skierowaliśmy list do Komisji Weneckiej

2 grudnia 2015. INPRIS wraz z ośmioma innymi organizacji pozarządowymi skierował list do Europejskiej Komisji na Rzecz Demokracji przez Prawo (Komisji Weneckiej), przy Radzie Europy.

W piśmie do organu doradczego Rady Europy, którego zadaniem jest m.in. opiniowanie projektów ustaw oraz ustaw przyjmowanych przez państwa Rady Europy, wspólnie wskazaliśmy m.in. sposób dokonywania zmian związanych z wyborem sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.

Wyraziliśmy poważne wątpliwości odnośnie podejmowanych ostatnio działań.

Treść listu dostępna jest tutaj:

http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/11/HFHR_venice_comission_2122015.pdf

Tutaj dostępna jest odpowiedź: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/12/Odpowiedz_Komisja_Wenecka_ENG.pdf

Działania INPRIS odbywają się w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.