INPRIS to think tank prawniczy.

Współpraca, czy starcie w obronie państwa prawa. Think Tanki Prawnicze i Rządy

INPRIS opublikował raporty krajowe i raport porównawczy w ramach projektu poświęconego współpracy Think Tanków Prawniczych i Rządów

Na zakończenie wspólnego projektu prawniczych think tanków z 6 krajów (Czechy, Mołdawia, Polska, Słowacja, Ukraina i Węgry) publikujemy raporty krajowe opisujące sytuację w tych sześciu krajach oraz raport porównawczy. Wszystkie publikacje dostępne są w języku angielskim. 

Raport porównawczy jest rozwinięciem opublikowanych wcześniej Analiz i Rekomendacji. W raporcie przedstawiamy informacje na temat współpracy think tanków prawniczych (i organizacji obywatelskich specjalizujących się w sprawach prawnych) w 6 krajach, wnioski z badań, rekomendacje dla organizacji obywatelskich (w tym think tanków prawniczych), dla rządów oraz dla grantodawców. Dzielimy się też dobrymi praktykami zidentyfikowanym w trakcie projektu w różnych obszarach działania organizacji jak: proces legislacyjny, sądownictwo, pomoc prawna, zawody prawnicze, edukacja prawna, język prawa, prawa człowieka, niedyskryminacja itp. 

W raportach krajowych (dostępne tylko w wersji elektronicznej) osoby zainteresowane znajdą znacznie bardziej szczegółowe informacje na temat doświadczeń w poszczególnych krajach. 

Raport porównawczy dostępny jest także w wersji drukowanej (osoby zainteresowane prosimy o informację na adres inpris at inpris.pl). 

Wersje elektroniczne publikacji

Legal Think Tanks and Governments. Capacity building. Comparative Report 

Raporty krajowe:

Legal Think Tanks and Governments. Country Report. Czechia

Legal Think Tanks and Governments. Country Report. Hungary

Legal Think Tanks and Governments. Country Report. Moldova

Legal Think Tanks and Governments. Country Report. Poland

Legal Think Tanks and Governments. Country Report. Slovakia

Legal Think Tanks and Governments. Country Report. Ukraine

 

W ramach projektu wcześniej opublikowaliśmy Policy Paper (Analizy i rekomendacje) - dostępny w 6 językach uczestników projektu oraz w języku angielskim. 

wersja polska,

wersja angielska,

wersja czeska,

wersja węgierska,

wersja rumuńska,

wersja słowacka,

wersja ukraińska.

Raporty krajowe i raport porównawczy powstały w ramach projektu “Legal Think Tanks and Government – Capacity Building” finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt realizowały think-tanki prawnicze z 6 krajów. Partnerami INPRIS były:

League of Human Rights (Czechy),

Eötvös Károly Public Policy Institute (Węgry),

Legal Resources Centre (Mołdawia),

VIA IURIS (Słowacja),

Centre for Policy and Legal Reform (Ukraina).

« powrót do Co się dzieje w INPRIS?