INPRIS to think tank prawniczy.

Zaproszenie na Debatę 10 stycznia w Biurze RPO: Sędziowie pod presją. Czy doświadczenie światowe może nas czegoś nauczyć?

28 grudnia 2018. Jak władze polityczne starają się wpływać na niezależne sądy (a nawet je podporządkowywać)? Co powoduje, że się to udaje, a co pomaga utrzymać niezależność? Czego nas w tej mierze uczy historia ataków na niezależne sądownictwo w innych krajach? Czy wpływ polityków na wybór sędziów to rzeczywiście standard europejski? Czy to argument, który może uzasadnić zmiany dokonujące się w Polsce (na przykładzie Niemiec i Polski)?

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie, współorganizowanej przez Biuro RPO oraz Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS, 10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godzinie 17.30 w Biurze RPO, ul. Długa 23/25, Warszawa. Wezmą w niej udział: prof. Hans Petter Graver z Uniwersytetu w Oslo oraz prof. Klaus Bachmann ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. 

Przyczynkami do zorganizowania debaty są:

1. Badania prowadzone przez prof. H. P. Gravera w ramach projektu ‘Sędziowie pod presją – moment przełomowy dla instytucji sądowych’. Prof. H. P. Graver badał podobne zagadnienia w wielu krajach świata a obecnie przystępuje do badań krajów naszego regionu. 

2. Badania prowadzone przez prof. K. Bachmanna nad sprawiedliwością transnarodową oraz tranzycyjną w krajach przechodzących transformację polityczną/zmianę reżimu (Transitional Justice).

Dodatkowe informacje: Kacper Gwardecki z Biura RPO (k.gwardecki@brpo.gov.pl)

Prof. Hans Petter Graver 

CV - https://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/hgraver/cv-hpg-eng.pdf

Więcej informacji - https://www.jus.uio.no/ifp/english/people/aca/hgraver/index.html

Wybrane publikacje związane z sądownictwem

Książka (2015) Judges Against JusticeOn Judges When the Rule of Law is Under Attackhttps://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-662-44293-7

Artykuły i rozdziały  

Graver, H.P. (2014). The Immoral Choice – How Judges Participate in the Transformation of Rule of Law to Legal Evil, In Carl Baudenbacher; Phillip Speitler; Bryndís Pálmarsdóttir (ed.), The EEA and the EFTA Court: Decentred Integration.  Hart Publishing Ltd. Chapter 6.  s 63 – 80.

Graver, H.P. (2014). Judicial Independence and Judicial Responsibility, in Nils A. Engstad; Astrid Lærdal Frøseth & Bård Tønder (ed.), The independence of judges.  Eleven International Publishing, s 309 – 232.

Graver, H.P. (2016). Judging without Impunity: On the Criminal Responsibility of Authoritarian Judges.  Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice, s 125- 149  (10.15845/bjclcj.v4i1.1029). 

Graver, H.P. (2018). Why Adolf Hitler Spared the Judges: Judicial Opposition Against the Nazi State.  German Law Journal, s 845- 877.

Graver, H.P. (2018). Judicial Independence Under Authoritarian Rule: An Institutional Approach to the Legal Tradition of the West. Hague Journal on the Rule of LawFull text in Research Archive.

 

Prof. Klaus Bachmann 

Politolog, historyk. Specjalizuje się w problematyce z zakresu integracji europejskiej, sprawiedliwości w czasach transformacji (lustracja, rozliczenie przeszłości, międzynarodowe trybunały karne, komisje prawdy i pojednania), historii najnowszej Europy Środkowo-Wschodniej, a także ruchów totalitarnych.

CV - https://www.swps.pl/klaus-bachmann

Wybrane publikacje (książki) związane z sądownictwem

Bachmann Klaus: Der Bruch. Ursachen und Konsequenzen des Umsturzes der Verfassungsordnung Polens 2015-2016, vol. 6, 2016, Peter Lang, 343 s.

Bachmann Klaus, Fatić Aleksandar: The UN International Criminal Tribunals. Transition without justice?, 2015, Routledge Taylor & Francis Group, 290 s.

Bachmann Klaus, Sparrow-Botero Thomas, Lambertz Peter: When Justice Meets Politics. Independence and Autonomy of Ad Hoc International Criminal Tribunals, 2013, Peter Lang International, 404 s.

Bachmann Klaus, Heidrich Dorota ( red. ): The Legacy of Crimes and Crises. Transitional Justice, Domestic Change and the Role of the International Community, 2016, Peter Lang.

INPRIS zajmuje się badaniami sądów dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, Program ‘Demokracja w działaniu’.