INPRIS to think tank prawniczy.

Zespół Ekspertów Prawnych przy programie Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego zajął stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

4 marca 2016. Ukonstytuowany w grudniu ubiegłego roku Zespół Ekspertów Prawnych przy programie Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego przedstawił wczoraj stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o TK.

W ocenie Autorów stanowiska "rażąco krótki czas prac nad Nowelizacją oraz znaczne rozszerzenie jej zakresu przez poprawki parlamentarne spowodowały, że sposób uchwalenia Nowelizacji stanowił zaprzeczenie rzetelnego procesu tworzenia prawa", a "proponowane w Nowelizacji rozwiązania dotyczące sposobu funkcjonowania Trybunału, zwłaszcza niemożność ustalania kolejności rozpatrywania spraw, sztywne terminy oczekiwania na rozprawę oraz konieczność rozpatrywania znacznej ilości spraw w trzynastoosobowym składzie pełnym, są dysfunkcjonalne i nieproporcjonalne."

Pełne omówienie wszystkich naruszeń Konstytucji RP stanowi treść opinii przedłożonej jako "opinia przyjaciela sądu" (amicus curiae) w sprawie Nowelizacji Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15).

Członkami Zespołu są: Łukasz Bojarski, Jacek Czaja, dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, dr Piotr Kładoczny, dr hab. Marcin Matczak, dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. zw dr hab. Fryderyk Zoll.

Stanowisko dostępne jest tutaj:

http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Odpowiedzialne%20Panstwo/Stanowisko%20Zespolu%20Ekspertow%20Prawnych20160303.pdf

Opinia amicus curiae dostępna jest na stronie Trybunału Konstytucyjnego:

http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2047/15

 

Działania INPRIS odbywają się w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.