INPRIS to think tank prawniczy.

Zestawienie przepisów dotyczących TK

9 grudnia 2015. Prezentujemy tabelaryczne ujęcie zmian przepisów dotyczących wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Prezentowana tabela przedstawia stan prawny pod rządami poszczególnych ustaw: Ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (z rozróżnieniem przepisów przejściowych) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym – z uwzględnieniem przepisów Regulaminu Sejmu.

Wybrane przepisy są istotne z punktu widzenia realizacji projektu OMX – Obywatelskiego Monitoringu Wyboru Sędziów TK, określają bowiem m.in. kwalifikacje osób, które mogą być zgłoszone jako kandydaci na sędziów TK.

Działania INPRIS odbywają się w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.,75,prezydent-odebral-slubowanie-od-sedziow-tk.html