INPRIS to think tank prawniczy.

Zestawienie zarzutów w sprawie K 47/15

8 marca 2016. Prezentujemy tabelaryczne zestawienie zarzutów z podziałem na wnioski oraz stanowisko Prokuratora Generalnego.

Zarzuty są przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie K 47/15 - rozprawa rozpoczęła się dzisiaj o godz. 9.

Przypominamy, iż stanowisko Prokuratora Generalnego (ujęte w zestawieniu) zostało wycofane przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Z. Ziobro po objęciu przez niego funkcji Prokuratora Generalnego w zw. z wejściem w życie ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, która weszła w życie 4 marca 2016 r.

Działania INPRIS odbywają się w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.