INPRIS to think tank prawniczy.

Zmiana terminu i miejsca warsztatów z prawa miejscowego w Krakowie

23 listopada 2018. Ze względów organizacyjnych nastąpiła zmiana terminu i miejsca warsztatów dla organizacji pozarządowych dotyczących prawa miejscowego. Nowy termin to 3 grudnia 2018 r., miejsce to Stowarzyszenie Ambasada Krakowian (ul. Stolarska 6/9).

 

Warsztaty w Krakowie odbędą się 3 grudnia 2018 r. w sali szkoleniowej Stowarzyszenia Ambasada Krakowian  (ul. Stolarska 6/9).

Plan spotkania 

  • 10.00 – 11.30 - Zasady tworzenia i system źródeł prawa miejscowego.
  • 11.45 – 13.15 - Możliwości, bariery i narzędzia udziału organizacji społecznych i obywateli w procesie tworzenia prawa, system konsultacji publicznych, monitorowanie tworzenia prawa miejscowego.
  • 13.30 – 15.00 - Dobre i złe przykłady praktyk stanowienia i konsultowania prawa miejscowego. Lokalne przykłady. Przedstawienie źródeł wiedzy i narzędzi edukacyjnych.
  • 15.00 – 16.30 – Indywidualne konsultacje.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Organizacje współtworzą dobre prawo lokalnie” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Prowadzą je eksperci INPRIS: dr Tomasz Zalasiński, Krzysztof Izdebski. Warsztaty będą miały interaktywny charakter. W ostatniej ich części będzie możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami. 

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 30 listopada 2018 r. na adres mailowy: joanna.gadek@inpris.pl wpisując w temacie maila „Prawo miejscowe - Kraków” a w treści maila następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, miejscowość, nazwę organizacji.

Zasady postępowania z danymi zawarte są w polityce prywatności umieszczonej poniżej na stronie internetowej inpris.pl w wiadomości dotyczącej warsztatów. Osoba zgłaszająca się na warsztaty jednocześnie akceptuje te zasady.

Polityka prywatności.

Zaproszenie w formacie PDF.