Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

Przed rejestracją zalecamy zapoznanie się z informacjami na temat Kongresu

Uczestnictwo w Kongresie Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego jest bezpłatne. Organizator zapewnia zwrot kosztów przejazdu między miejscem zamieszkania a miejscem Kongresu, wyżywienie oraz noclegi w dniach 2-3 lutego 2015 r. Liczba uczestników Kongresu jest ograniczona. Rejestracja trwa do końca dnia 18 stycznia 2015 r. Główny organizator (INPRIS) zastrzega sobie możliwość zamknięcia rejestracji w terminie wcześniejszym, jeśli liczba zgłoszeń przekroczy ustalone limity. Maksymalna liczba uczestników to 250 osób. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i prosimy o niezwłoczne zgłoszenie swojej chęci udziału. Kolejność zgłoszeń będzie decydująca.

Zwrot kosztów dojazdu

Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na Kongres z miejsca zamieszkania do miejsca organizacji Kongresu. Zwroty dokonywane będą zgodnie z zasadami finansowania projektów realizowanych w ramach PO KL i zgodnie z budżetem projektu. Kwota zwrotu obejmuje koszty dojazdu na miejsce spotkania i z powrotem i nie może przekroczyć 280 zł na jednego uczestnika. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje podróżującym wyłącznie publicznymi środkami transportu (pociągi 2 kl., międzymiastowa komunikacja autobusowa, komunikacja miejska). Zwrot kosztu przejazdu samochodem może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy Uczestnik nie może skorzystać z komunikacji publicznej ze względu na np. niepełnosprawność, chorobę, utrudnienia w dostępie do komunikacji publicznej.   Uczestnicy ubiegający się o zwrot kosztów przejazdu zobligowani są do dostarczenia drogą pocztową lub osobiście stosownych oświadczeń wraz załącznikami (wykorzystane bilety lub ewidencja przebiegu pojazdu) do dnia 16 lutego 2015 r. Dokumenty związane z rozliczeniem kosztów podróży należy wysłać na adres: INPRIS, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa.

Transport na trasie Warszawa Dworzec Centralny – miejsce Kongresu – Warszawa Dworzec Centralny

Organizator zapewnia transport pomiędzy Dworcem Centralnym a ośrodkiem, w którym odbędzie się Kongres (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS, Warszawa, ul. Żwanowiecka 20) w ustalonych godzinach przed rozpoczęciem (wyjazd ok. godz. 11.30 w dniu 2 lutego) i po zakończeniu Kongresu (wyjazd w kierunku Dworca Centralnego w Warszawie ok. 14.30 w dniu 4 lutego). Aby skorzystać z transportu zapewnionego przez Organizatora, należy zadeklarować taką chęć w formularzu.

Przedstawienie działalności reprezentowanej instytucji/organizacji podczas „targu”

W programie Kongresu przewidziano „targ”, podczas którego przedstawiciele organizacji bądź instytucji związanych z poradnictwem będą mogli w mniej formalnej atmosferze spotkać się z innymi uczestnikami Kongresu, wymienić uwagi czy przekazać materiały promujące daną jednostkę lub informacje dotyczące poradnictwa. „Targ” będzie odbywał się w holu Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego BOSS. Każda zainteresowana instytucja lub organizacja może zgłosić chęć rezerwacji „stoiska” (stolik, krzesło, roll up) w ramach „targu”, na którym będzie można wystawić materiały do wglądu lub dystrybucji. Materiały można dostarczyć osobiście w dniu rozpoczęcia Kongresu bądź dostarczyć je przed Kongresem (najpóźniej do 25 stycznia 2015 r.) na adres Organizatora (INPRIS, ul. Żurawia 6/12 pok. 405, 00-503 Warszawa).

Noclegi i wyżywienie

W dniach 2 i 3 lutego organizator zapewnia noclegi w pokojach 1- lub 2-osobowych w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS przy ul. Żwanowieckiej 20 w Warszawie. Osoby korzystające z noclegu otrzymają śniadania. W czasie Kongresu Organizator zapewnia wyżywienie w postaci obiadów w dniach 2-4 lutego oraz poczęstunek w trakcie przerw. W dniach 2 i 3 lutego wszyscy Uczestnicy są zaproszeni na kolacje.  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego