Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

Kontakt z organizatorami:
INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa
E-mail: rejestracja@kongres-poradnictwa.pl
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
Telefon: 504 986 243
www.inpris.pl/kongres

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego