Lokalizacja Kongresu

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe "BOSS"

ul. Żwanowiecka 20

04-849 Warszawa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego