Organizatorzy

Organizator Kongresu:

INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa

Współorganizatorzy:

Departament Pożytku Publicznego - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych  

            

 

Związek Biur Porad Obywatelskich   

         

 

Instytut Spraw Publicznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego