Rada Programowa Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

Łukasz Bojarski – dyrektor Kongresu, prezes zarządu INPRIS

Kamil Bobek – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Filip Czernicki – prezes zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Ija Ostrowska – prezeska zarządu Związku Biur Porad Obywatelskich

Barbara Przybylska – członkini zarządu Związku Biur Porad Obywatelskich

Grzegorz Wiaderek – członek zarządu INPRIS

Agata Winiarska – Instytut Spraw Publicznych

Krzysztof Więckiewicz – dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego