INPRIS a Pro Bono

Założyciele INPRIS są prawnikami. Promujemy ideę pracy pro bono prawników, ale sami także działamy pro bono.

 

Łukasz Bojarski

Jest jednym z fundatorów i od 2002 przewodniczącym Rady Fundacji w Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, organizacji, która m.in. promuje działalność pro bono w Polsce organizując doroczny konkurs o tytuł Prawnika Pro Bono (Łukasz był pomysłodawca tego konkursu) oraz prowadząc Centrum Pro Bono.

Łukasz jest od 2008 r. członkiem Rady Dyrektorów w PILnet - Public Interest Law Network. Jednym z priorytetów PILnet jest rozwój kultury pro bono, PILnet organizuje między innymi cykliczną konferencję European Pro Bono Forum  - w 2013 w Warszawie. 

Łukasz jest członkiem założycielem Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.  (stowarzyszenieholda.pl

Łukasz jest aktywnym uczestnikiem Forum Debaty Publicznej organizowanej w kancelarii Prezydenta RP, członkiem trzyosobowego zespołu organizującego prace w ramach obszaru "Sprawne i służebne państwo" dotyczące dostępu do przedsądowej pomocy prawnej.

W latach 2005-2013 Łukasz zasiadał w Radzie Ekspertów programu Obywatel i Prawo, prowadzonego przez ISP oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

W przeszłości Łukasz był między innymi członkiem Rady ds Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości przy ministrze sprawiedliwości, członkiem zespołu Nowa Adwokatura w Ministerstwie Sprawiedliwości (prace nad połączeniem samorządu adwokackiego i radcowskiego zainspirowane projektem Nowa Adwokatura autorstwa A.Bodnara, Ł. Bojarskiego, F. Wejmana). 

 

Agata Wacławik-Wejman

Agata była trenerem drużyny UJ w konkursie im. Willema C. Visa w roku akademickim 2009/2010. Zespół zajął piąte miejsce wśród ponad 200 zespołów z całego świata. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot to konkurs z  dziedziny międzynarodowego arbitrażu w sprawach gospodarczych i jeden z najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursów przeznaczonych dla studentów prawa. Konkurs organizowany jest wspólnie m.in. przez Pace University z Nowego Jorku i Uniwersytet Wiedeński, a jego dyrektorem jest prof. Eric Bergsten.

Należy do Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy. Stowarzyszenie organizuje m.in. Konstytucyjny Turniej Sądowy.

 

Filip Wejman

Jest członkiem Rady Programu Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (od powstania Programu w 2005 roku). Główne zadanie Rady to przyjmowanie spraw i wytyczanie głównych kierunków postępowania.

W 1997 roku brał udział w uruchomieniu na UJ pierwszej w Polsce uniwersyteckiej poradni prawnej. Od powstania w 2002 roku Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych wchodzi w skład jej zarządu. Fundacja zdobyła dla polskich poradni ponad 500 tys. PLN finansowego i ponad 750 tys. PLN rzeczowego wsparcia. Zorganizowała dla studentów i opiekunów kilkanaście ogólnopolskich konferencji i szkoleń. Opracowała i rozpropagowała standardy działalności polskich poradni.

Filip oceniał prace konkursowe w kapitule konkursu Droga na Harvard organizowanym w latach 2010-2013 przez Harvard Club of Poland.

Należy do założycieli i zarządu Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy. Stowarzyszenie organizuje m.in. Konstytucyjny Turniej Sądowy.

Od 2010 roku uczestniczy w spotkaniach Reformy dla Polski.

 

Grzegorz Wiaderek

Grzegorz jest od 2009 członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego grupującego naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz poprawy jakości procesu tworzenia prawa.

Jest uczestnikiem Forum Debaty Publicznej organizowanej w kancelarii Prezydenta RP, członkiem zespołu organizującego prace w ramach obszaru "Sprawne i służebne państwo" dotyczące dostępu do przedsądowej pomocy prawnej oraz uczestnikiem debat dotyczących systemu stanowienia prawa. 

W przeszłości Grzegorz był członkiem Krajowego Komitetu przy Ministrze Edukacji Narodowej ds. Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej Rady ds. Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej oraz członkiem Komitetu Sterującego ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy Ministrze Sprawiedliwości.

Autor artykułów popularyzujących prawo wśród osób niepełnosprawnych w magazynie “Integracja” wydawanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.