Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Jak działa Biblioteka?

W Bibliotece procesu legislacyjnego zawarto materiały opracowane w ramach realizowanego przez INPRIS projektu pt. Akademia Umiejętności Legislacyjnych dla NGO. Celem projektu – oprócz stworzenia Biblioteki Procesu Legislacyjnego – jest podniesienie kompetencji i umiejętności dotyczących wpływu na kształt prawa i udziału organizacji społecznych i obywateli w procesie legislacyjnym. Zawarte w bibliotece materiały i analizy mogą być użyteczne dla organizacji i ich członków chcących zwiększyć swoje kompetencje w zakresie procesu legislacyjnego. Mogą one również służyć jako materiały szkoleniowe oraz materiały edukacyjne w ramach studiów prawniczych, socjologicznych i politologicznych.

 

Jak rozumiemy proces legislacyjny?

Dla potrzeb stworzenia biblioteki przyjęliśmy szerokie rozumienie procesu legislacyjnego obejmując nim nie tylko formalne mechanizmy stanowienia prawa, ale i również wskazując na elementy związane z procesami decyzyjnymi w administracji publicznej, wyszukiwaniem informacji, dostępem do informacji publicznej i lobbingiem.

 

Co zawiera Biblioteka procesu legislacyjnego?

Biblioteka procesu została podzielona na cztery obszary:

1. Materiały edukacyjne

2. Badania, raporty i analizy

3. Regulacje prawne i projekty zmian prawa

4. Strony internetowe 

 

Rozwój biblioteki

Tematyka procesu legislacyjnego i uczestnictwa w nim organizacji społecznych stanowi jeden z głównych obszarów zainteresowania INPRIS. Biblioteka będzie więc dalej rozwijana  w miarę uzyskiwania przez nas kolejnych materiałów i dokumentów. Zamierzamy uzupełniać Bibliotekę zarówno o materiały przygotowane w ramach naszych działań, jak i materiały przygotowane przez inne organizacje i instytucje. Prosimy osoby, które mają dla nas wskazówki i sugestie co do kształtu biblioteki oraz wskazówki co do dodatkowych materiałów o nadsyłanie informacji na adres inpris@inpris.pl.

Biblioteka została przygotowana przez Pawła Maranowskiego i Grzegorza Wiaderka.

Biblioteka została opracowana przez INPRIS w ramach projektu „Akademia umiejętności legislacyjnych dla NGO” finansowanego przez Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.